Rozliczenie ciepła w Szubinie

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana okresu rozliczeniowego ciepła w Szubinie na okres roczny – kalendarzowy. W związku z tym obecny sezon jest sezonem przejściowym, co wiąże się z tym, że na dzień 31.12.2023 r. zostanie rozliczony okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. Informujemy, że w miesiącu wrześniu zostanie Państwu zwrócona część zaliczek za okres 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.