Sprawdzanie odczytów energii elektrycznej i wodomierzy

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli odczytów wodomierzy. Jest to krok mający na celu zapewnienie poprawności pomiarów zużycia wody oraz dokładności rozliczeń. W związku z tym, zaleca się, aby wszyscy użytkownicy byli świadomi nadchodzących sprawdzeń i mieli odpowiednie przygotowania, takie jak łatwy dostęp do wodomierza oraz ewentualna obecność podczas przeprowadzania kontroli.