Zarząd

Prezes ZarząduMaciej Balicki
Członek ZarząduGrzegorz Walkiewicz
Członek ZarząduKarol Komasiński